20/03/2023
Breaking News

www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

www.เราชนะ.com พบมีหลายคนไม่ได้รับเงิน 3,500 จากโครงการเราชนะ เปิดเสียงสะท้อนหลากหลาย บางคนในอดีตอู้ฟู่ แต่ตอนนี้ไม่มีเงิน แต่กลับเอาเงินในอดีตมาตัดสินปัจจุบัน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้เช็กสิทธิ เราชนะ สำหรับคนที่มีฐานข้อมูลของรัฐอยู่แล้วทีนี้คือ ผู้ที่สมัครคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวกัน แต่ว่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่พลาดสิทธิเราชนะ ทั้งที่เดี๋ยวนี้อยู่ในสภาพการณ์ที่ขาดเงิน เพราะรัฐเอาเงินในอดีตกาล มาตัดสินสถานะในปัจจุบัน

ข้อควรจะทราบเกี่ยวกับ เราชนะ

แผนการเราชนะ เป็นแผนการแจกเงิน 3,500 บาท 2 เดือน ให้กับคนที่เผชิญวิกฤตโควิด 19 รอบ 2 โดยที่รับคนไม่จำกัดปริมาณ แล้วก็ใช้กระบวนการคัดแบบ Negative List แปลว่า ถ้าหากท่านมีคุณลักษณะที่ไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง ท่านจะมิได้รับเงินแก้ไขทันที โดยที่คนที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก เราชนะ ควรมีคุณลักษณะดังนี้

– ไม่เป็นคนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33
– ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง หรือรับเงินบำนาญจากทางการ
– ขาดเงินเกิน 5 แสนบาททุกบัญชี
– ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาทเมื่อสิ้นปี 2562

นานัปการเสียงสะท้อนกลับคนพลาด เราชนะ เอาอดีตกาลมาตัดสินปัจจุบัน

สิ่งหนึ่งที่แปลงเป็นเสียงสะท้อนกลับของผู้ที่พลาดสิทธิเราชนะมากที่สุดเป็น ผู้ที่ถูกปัดตกเนื่องจากว่า มีรายได้พึงประเมินเมื่อสิ้นปี 2562 เกิน 300,000 บาท คนจำนวนไม่น้อยกล่าวว่า เมื่อปี 2562 นั้น ยังคงมีงานทำกันอยู่ แต่พอเพียงเจอวิกฤตโควิด 19 ในปี 2563 รายได้ก็ลดน้อยลง บางบุคคลหนักถึงขนาดตกงาน แล้วก็ต้องหางานใหม่ แต่ผลแปลงเป็นว่า ทางรัฐบาลกลับเอาเงินได้ของปี 2562 มาคิด เอาอดีตกาลมาตัดสินปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ

02 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

03 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

04 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

05 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน
เดี๋ยวนี้ไม่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 แต่ถูกกล่าวหามีประกันสังคม

อีกหนึ่งเสียงสะท้อนกลับที่ดังไม่แพ้กันเป็น บางบุคคลที่เคยดำเนินการในระบบประกันสังคม เคยเป็นพนักงานประจำ บางบุคคลดำเนินการพาร์ตไทม์กับห้างดังไม่กี่เดือน แล้วก็ต้องเข้าระบบประกันสังคม แต่ว่าต่อมาเมื่อลาออกจากงาน ระบบไม่อัปเดต กระทั่งก่อให้เกิดผลเสียทำให้มิได้รับเงิน เราชนะ ทั้งที่เดี๋ยวนี้ เงิน 7,000 บาทที่จะได้ สามารถต่อชีวิตไปได้อีกมาก
ถ้าหากไม่ผ่านเกณฑ์แบบนี้ แล้วจะทำอย่างไรดี

06 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

07 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

08 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

09 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

10 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

11 - www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

ทางกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ www.เราชนะ.com แล้วก็สามารถตรวจดูผลของการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสิ่งเดียวกัน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกที แล้วก็ผลของการไตร่ตรอง ถือเป็นที่หมด