27/03/2023
Breaking News

www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่สมัครสมาชิกรับสิทธิ์เงินแก้ไขจากรัฐบาล ผ่านแผนการ “ม.33 เรารักกัน” เข้าตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินได้เมื่อวันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 และ 5, 12 เม.ย. 64 ทีละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบกิจการ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” หรือภายใต้แผนการ “คนละครึ่ง” และแผนการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 เดือนพฤษภาคม64

02 1 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก
แต่สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตน ตรวจสอบสิทธิ์แล้วมิได้รับสิทธิ์ตามแผนการ ม.33 เรารักกัน สามารถขอทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่รายการอาหาร “ทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) จากนั้นกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลเพื่อใช้ในลัษณะของการทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบแจ่มชัด ดังเช่นว่า ชื่อสกุล, เลขบัตรประชาชน และรหัสข้างหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่อยู่ที่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ แล้วคลิกปุ่ม “ขอทวนสิทธิ์”
ดังนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบกิจการ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงใส่เงิน หรือภายใต้แผนการคนละครึ่ง และแผนการเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 เดือนพฤษภาคม 64

03 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีข้าราชการรับเรื่องติดต่อประสานงานทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำขอความเห็นรับประเด็นการสมัครสมาชิก ให้ผู้ประกันตนในแผนการ “ม.33 เรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทุกเมื่อเชื่อวัน ถ้ามีข้อสงสัยไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงที่เหมาะสำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่ ทั้งยัง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน).