18/08/2022
Breaking News

10 เรื่องสำคัญวัน ‘อภิวัฒน์สยาม’ 24 มิถุนายน 2475

kk 1 - 10 เรื่องสำคัญวัน 'อภิวัฒน์สยาม' 24 มิถุนายน 2475

24 มิถุนายน 2475 “อภิวัฒน์สยาม” วันสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

ครบรอบ 89 ปี “อภิวัฒน์ไทย” ในวันที่ 24 เดือนมิถุนายน 2475 เป็นเลิศในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองไทย โดยเกิดเหตุการณ์สำคัญเป็น การเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รวมทั้งตั้งระบบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ โดยกลุ่ม “ภาควิชาราษฎร” ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลมาถึงเวลานี้
ถึงแม้ “วันอภิวัฒน์ไทย” ไม่ค่อยถูกจำมากสักเท่าไรนัก เมื่อเทียบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อื่นๆหากแม้ถ้ามองในมุมความน่าดึงดูดใจที่คนประเทศไทยควรจะรู้ คงไม่ผิดถ้าจะกล่าวว่าวัน “อภิวัฒน์เมืองไทย” น่าสนใจไม่แพ้วันสำคัญอื่นๆเลย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะพาไปดู 10 เรื่องสำคัญเกี่ยวกับวันอภิวัฒน์ไทย 2475 ที่คุณอาจไม่รู้จักมาก่อน!
1. “วันอภิวัฒน์เมืองไทย” กำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 7
เรื่องราววันอภิวัฒน์ไทย 24 เดือนมิถุนายน 2475 เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โดยระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนั้น ท่านได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่พระราชสำนักไกลวิตกกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในคืนวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เสด็จกลับเมืองหลวงโดยรถไฟพระที่นั่งพื้นที่แผนกพยาบาลเมืองหลวงข้างทหารส่งไปรับ
ถัดมาในวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ให้บุคคลสำคัญของภาควิชาราษฎรเข้าเฝ้ารวมทั้งท่านได้ทรงลงพระปรมาธิปไธยพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่แผนกผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน
ในวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราชบัญญัติกฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินเมืองไทยเป็นบางครั้งให้เป็นข้อตกลงการปกครองประเทศเป็นบางครั้งไปก่อน
2. “ภาควิชาพลเมือง” เป็นผู้ใดกัน?
ภาควิชาราษฎร เป็นฝูงคนที่มีอุดมการณ์สำหรับการเปลี่ยนระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่การตั้งระบบประชาธิปไตยที่มีพระกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายทางด้านการเมืองแบบใหม่ในช่วงนั้น
เดิมกลุ่มแผนกราษฎรก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มนักเรียนไทยในประเทศประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2467 โดยมีผู้ร่วมเข้าสัมมนา ตัวอย่างเช่น ถัดจากนั้นกระบวนการหาสมาชิกเพิ่มของกลุ่มแผนกราษฎรก็ได้ขยายตัวการเข้ามาถึงกลุ่มนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รวมทั้งในปี พ.ศ. 2475 ก็เลยทำอภิวัฒน์ระบบการปกครอง โดยมี พันเอกพระยาพหลพลหมู่เสนา เป็นหัวหน้าผู้ก่อตั้งภาควิชาพยาบาลเมืองหลวงข้างทหาร ที่มีนายทหารระดับนายพันเอก 3 คนเป็นพระยาพหลพลหมู่เสนา พระยาทรงสุรเดชะ แล้วหลังจากนั้นก็พระยาฤทธิอัคเนย์ ควบคุมการอภิวัฒน์
ดังต่อไปนี้ในกลุ่มภาควิชาราษฎรก็มิได้มีแต่ว่าผู้เรียนนอก แต่ว่ายังมีทั้งกลุ่มนักเรียนในประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆอีก เนื่องจากความรู้สึกนึกคิดประเด็นการเปลี่ยนการปกครองเป็นความคิดที่แพร่หลายอยู่ในกลุ่มสังคมหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น นักเขียนข่าว ผู้เขียน ผู้มีการเล่าเรียน คุณครู ชนชั้นกลางในเมือง พ่อค้า แล้วหลังจากนั้นก็เจ้าของธุรกิจรายย่อย
3. ปัจจัยที่ทำให้มีการเกิดการ “อภิวัฒน์ไทย”
เหตุด้านสถาบันการเมือง ที่มีการผูกขาดรวมศูนย์อำนาจในกลุ่มนายรวมทั้งเจ้าขุนมูลนายชั้นสูง จนกระทั่งการจัดการราชการแผ่นดินชักช้าแล้วหลังจากนั้นก็ขาดความสามารถ บวกกับความไม่ชอบธรรมในระบบราชการ
ปัจจัยด้านอุดมการณ์ ที่มีการแพร่หลายของแนวความคิดใหม่ๆทำให้คนธรรมดากำเนิดสามัญสำนึกตื่นตัว รวมทั้งอยากได้แลเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ระบบประชาธิปไตยรวมทั้งชาตินิยมของสามัญชน ซึ่งท้าอุดมการณ์แบบจารีตที่ย้ำเทือกเถาเหล่ากอ บุญบารมี แล้วหลังจากนั้นก็ความไม่ทัดเทียมทางชนชั้น
ต้นสายปลายเหตุด้านการก่อตัวของชนชั้นใหม่ ที่มีการเติบโตของชนชั้นเจ้าหน้าที่รัฐแบบใหม่ ชนชั้นกลาง บัณฑิต ผู้เรียนนอก ผู้เรียนใน คนทำข่าว พ่อค้า รวมทั้งวิชาชีพยุคสมัยใหม่ สาเหตุจากการเปิดประเทศรวมทั้งเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ สม่ำเสมอมาจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 กลุ่มชนใหม่ๆพวกนี้มากับสำนึกใฝ่หาความอิสระ ความล้ำยุค แล้วหลังจากนั้นก็ความทัดเทียมกันเสมอภาค
เหตุทางด้านเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น วิกฤติการเงินตกทอดมาจากสมัยรัชกาลที่ 6 บวกกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกในตอนปี 2472-2475 รัฐบาลตกลงปลงใจแก้ปัญหานี้โดยการจัดทำงบประมาณเสียดุลแล้วหลังจากนั้นก็ปรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นกึ่งกลางรวมทั้งด้านล่างออกหลายระลอก (หากแม้ปกป้องรักษาผู้ดีรวมทั้งเจ้าขุนมูลนาย) ขึ้นภาษีรายได้กระทบคนชั้นกึ่งกลางรวมทั้งพลเมือง สร้างความทุกข์ยากตรากตรำให้กับคนระดับล่าง จนกระทั่งกำเนิดกระแสไม่ชอบใจต่อรัฐบาล
เหตุสภาพแวดล้อมด้านนอก ที่เกิดการล่มสลายของระบอบราชาธิปไตยทั่วโลก ไล่มาตั้งแต่จีน รัสเซีย เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี
4. “อภิวัฒน์ไทย 2475” แบ่งเป็น 2 ระลอก
ความปั่นป่วนข้างหลังการอภิวัฒน์ 2475 ระลอกเด็กทารกจากข้างเจ้าขุนมูลนายเก่าที่อยากได้เปลี่ยนระบอบรัฐธรรมนูญรวมทั้งแก่งแย่งอำนาจกลับคืนจากแผนกราษฎรไปสู่กลุ่มตน จนกระทั่งทำให้ระบบประชาธิปไตยสภานิติบัญญัติหยุดชะงัก
รวมทั้งระลอก 2 เป็นการปฏิรูป 2476 ของพระยาจิตปกรณ์นิติผู้สรรค์ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่างข้างภาควิชาพลเมืองที่อยากได้พิทักษ์รักษามรดกของการอภิวัฒน์ กับข้างเจ้าขุนมูลนายอนุรักษนิยมที่อยากได้ทำลายภาควิชาพลเมืองแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนระบบประชาธิปไตยที่มีการแยกอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญกลับไปสู่ระบอบครึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์
5. เป็นชนวนให้กำเนิดกบฏบวรเดชะ
เรื่องราวของการอภิวัฒน์ไทยระลอก 2 เป็นชนวนแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้เกิด กบฏบวรอำนาจ เป็นความอุตสาหะก่อการรัฐประหารด้วยกำลังอาวุธเพื่อโค่นอำนาจรัฐบาลของแผนกพลเมืองในปี 2476 ในชื่อดำเนินงานอย่างเป็นทางการว่า แผนกกู้บ้านกู้เมือง
ภาควิชากู้บ้านกู้เมือง ประกอบไปด้วยนายรวมทั้งเจ้าขุนมูลนายที่สวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตย เช่น พระวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าบวรเดชะ ซึ่งเป็นหัวหน้าในการกบฏครั้งนั้น ได้ยื่นคำขาดแก่รัฐบาลแผนกพลเมืองให้ใช้การดูแลในลักษณะของระบอบราชาธิปไตย โดยใช้ความรุนแรงทหารจากหัวเมืองมหาศาลหลัก จนกระทั่งมีการปะทะกันในตุลาคม 2476
6. ผลพวงวันหลังมีการ “อภิวัฒน์ไทย”
ทางการเมือง มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจ ตั้งการปกครองโดยรัฐธรรมนูญที่มีการแบ่งอำนาจเป็นสามข้าง (นิติบัญญัติ บริหาร รวมทั้งตุลาการ) มีการสร้างสถาบันทางการเมืองใหม่ อย่างเช่น สภานิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี ชุมนุมการบ้านการเรือน กลุ่มผลประโยชน์วิชาชีพ การเลือกตั้ง อื่นๆอีกมากมาย ที่เปิดให้คนคนใหม่แล้วหลังจากนั้นก็คนธรรมดาเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจสาธารณะมากขึ้น
เว้นแต่ยังมีการกระจายอิทธิพลสู่อาณาเขต การขยายระบบราชการรวมทั้งปรับการทำงาน ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบข้อบัญญัติ มีการปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญาที่เสียเปรียบกับต่างประเทศ ทำให้ประเทศมีเอกราชที่บริบูรณ์
ทางด้านสังคม มีการจัดระเบียบการศึกษาเล่าเรียน ระบบการแพทย์รวมทั้งสาธารณสุข ระบบขนส่งที่ทันสมัยให้ครอบคลุมรวมทั้งเสมอภาคเยอะขึ้นโดยรัฐบาลดำเนินหน้าที่หน้าที่แบบเมืองยุคสมัยใหม่เยอะขึ้นเรื่อยๆ พากเพียรหาสินค้ารวมทั้งบริการสาธารณะให้ถึงมือพสกนิกร มีการขยายตัวของโรงเรียนรวมทั้งมหาวิทยาลัย โรงหมอทั้งในรวมทั้งนอกกรุงเทพฯ รวมทั้งถนนเชื่อมต่อการเดินทางรวมทั้งขนส่งผลิตภัณฑ์ คนธรรมดาได้ช่องสำหรับการเลื่อนชั้นด้านสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ
ด้านเศรษฐกิจ เมืองเข้าไปมีหน้าที่มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการวางนโยบายรวมทั้งเปลี่ยนแปลงระบบการค้ารวมทั้งการลงทุนในภาคทำไร่ บริการ แล้วหลังจากนั้นก็อุตสาหกรรม มีการวางส่วนประกอบเบื้องต้นต่างๆขึ้นมารองรับระบบเศรษฐกิจยุคสมัยใหม่ เข้าไปหางานรวมทั้งสนับสนุนอาชีพต่างๆ

• ติดเชื้อโรค ‘วัววิดวันนี้’ จังหวัดสมุทรสาครพื้นที่สีแดง เจอรายใหม่ 259 ราย
• ยืดช่วง ‘โคกหนองนา โมเดล’ อีก 2 เดือน ข้างหลังเจอติดขัดหลายปัญหา
• ‘WHART’จ่อเพิ่มทุนครั้งที่ 6 ไม่เกิน 5.55 พันล้าน ชูความสามารถเงินบนทำเลดีเยี่ยมโลจิสจิกส์
7. อิทธิพลจากกระแสการบ้านการเรือนโลก
การอภิวัฒน์เมืองไทยที่เกิดขึ้นในตอนปี พ.ศ. 2475 นั้น ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการบ้านการเรือนโลกตั้งแต่ข้างหลัง พ.ศ. 2465 ที่มีการพังทลายของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั่วโลก ประเทศมหาอำนาจที่เคยดูแลแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี รัสเซีย แล้วหลังจากนั้นก็ประเทศตุรกี ต่างก็ถูกโค่นลงทุกประเทศ ส่วนประเทศที่ยังมีระบอบกษัตริย์ในยุโรปต่างก็เปลี่ยนเป็นระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ มีรัฐธรรมนูญรวมทั้งสภานิติบัญญัติจากการเลือกตั้ง แปลงเป็นการปรากฏธรรมดาของช่วงนั้นไปโดยปริยาย

8. รัฐธรรมนูญในตอนแรกของไทยข้างหลัง “อภิวัฒน์ไทย”
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วหลังจากนั้นก็แผนกพลเมืองได้เริ่มเตรียมการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ราษฎร พระราชบัญญัติกฎหมายธรรมนูญเป็นครั้งคราวมีการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย
“ระบบประชาธิปไตย
ตอนลำดับที่สอง : เป็นช่วงๆที่พสกนิกรมากไม่น้อยเลยทีเดียวยังขาดวิชาความรู้ จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักระบบประชาธิปไตยรวมทั้งการเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติถูกเปลี่ยนแปลงให้จำเป็นต้องมีสมาชิกที่ได้รับการแต่งอยู่กึ่งหนึ่ง รวมทั้งอีกกึ่งหนึ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาตามแบบระบบประชาธิปไตยทางอ้อม แต่ว่าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำเป็นต้องได้รับการสำรวจจากแผนกพลเมืองก่อนที่จะมีการออกเสียงทุกหน
ตอนลำดับที่สาม : พระราชบัญญัติกฎหมายธรรมนูญกฎระเบียบว่าการเป็นตัวแทนระบบประชาธิปไตยสุดกำลังในสภานิติบัญญัตินั้นจะบรรลุได้เฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วสิบปีหรือมวลชนมากยิ่งกว่ากึ่งหนึ่งจบเกินกว่าระดับประถมศึกษา สุดแต่ว่าแบบไหนจะกำเนิดก่อน
9. มรดกภาควิชาพลเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมของแผนกพลเมือง มีทั้งยังศิลปวัตถุรวมทั้งสถาปัตยกรรม