13/08/2022
Breaking News

เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

55 1 - เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ "ถุงเงิน" ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านเราชนะ ที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานเราชนะ ที่เว็บ www.เราชนะ.com และก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงใส่เงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ และก็ร้านในโครงงานคนละครึ่ง ที่เปลี่ยนแปลง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงใส่เงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) หลังโครงงานเราชนะ เริ่มโอนวงเงินเกื้อหนุนช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแท้แต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงใส่เงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานเราชนะ มีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรผลประโยชน์ที่รัฐ

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-เจาะจงจำนวนเงิน
-ยืนยันการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
ขั้นตอนการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-เจาะจงจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน