20/03/2023
Breaking News

เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ “เราชนะ” 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้ฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนขาย อาทิเช่น – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย และ บมจ.ไทยการซื้อขาย
“ประชาชาติธุรกิจ” เก็บขั้นตอนการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้ง 2 แนวทาง ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนขาย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกพอดีธนาคารตัวแทนขาย ดังนี้
• ธนาคารไทยการซื้อขาย
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทพ
• ธนาคารเกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายพอดี สาขาธนาคารตัวแทนขาย