13/08/2022
Breaking News

เงินอุดหนุนบุตร เดือนก.ค.เข้าแล้ววันนี้ เช็คสิทธิ-ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

dek - เงินอุดหนุนบุตร เดือนก.ค.เข้าแล้ววันนี้ เช็คสิทธิ-ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 พร้อมโอนเข้าบัญชีวันนี้ ใครมีสิทธิรับบ้าง และ วิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิทำอย่างไร หากติดขัดปัญหาแก้ไขต้องติดต่อที่ไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

deek - เงินอุดหนุนบุตร เดือนก.ค.เข้าแล้ววันนี้ เช็คสิทธิ-ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

ศูนย์กระทำการแผนการเงินสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน แจ้งการชำระเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือนกรกฎาคม 2564 หรือ เงินสนับสนุนลูก หรือ เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด โดยทางแบงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

สำหรับการโอนเข้าบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
• ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพินิจ โดยมีข้อมูลบริบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของแผนการเงินสนับสนุนฯ ข้างใน 25 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้จะมีทั้งการจ่ายตรงงวด ปริมาณ 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ
ผู้ดูแลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงที่กะไว้ศูนย์กระทำการแผนการเงินสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
• โทรศัพท์เลขลำดับ 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
• เว็บกรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน

สำหรับการวิเคราะห์สถานะการลงทะเบียนเงินสนับสนุนลูกผ่านหนทางเว็บจะมีวิธีการดังนี้

1.ไปสู่เว็บ “ระบบวิเคราะห์สถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
3. กรอกเลขประจำตัวสามัญชนเด็กแรกเกิด
4.กำหนดรหัสการันตีรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อเข้าไปวิเคราะห์ในระบบวิเคราะห์สิทธิแผนการเงินสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวหนังสือ E ถ้ายังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวหนังสือ E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังนี้
E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างไตร่ตรองและบันทึกข้อมูล
E04 มีการชำระเงินผิดจะต้อง
E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน ด้วยเหตุว่าเกิดก่อน 1 เดือนตุลาคม 58
E07 วันที่ลงทะเบียนผิดจะต้อง
E08 โดนหยุดสิทธิ
E09 ข้อมูลหนทางการรับเงินผิดจะต้อง/บัญชีธนาคารผิดจะต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เสริมเติม
E19 ท่านมีรายได้เกินกฏเกณฑ์
E20 รายการของท่านถูกปฏิเสธผลการชำระเงิน
E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
E25 อยู่ระหว่างข้าราชการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการวิเคราะห์บัญชีธนาคาร
EXX คอยการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน ซักถามความคืบหน้าของการลงทะเบียน หรือ ติดต่อ พมจ.
ข้อ E อื่นๆติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน