20/03/2023
Breaking News

เงินสงเคราะห์ลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินสงเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ทีแรกกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-มีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องด้วยเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อผู้ประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้ประกันตนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในปัจจุบัน จึงจึงควรออกกฎกระทรวงนี้
หากมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ประกันตนสามารถถามไถ่ข้อมูลอื่นๆพอดี สำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่ทั้งยัง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน)

แนวทางเช็กเงินสงเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• แล้วต่อจากนั้นเข้าระบบ หากยังไม่ได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียนเป็นสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ชดเชย”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1 - เงินสงเคราะห์ลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!