20/03/2023
Breaking News

อัปเดตความคืบหน้าโครงการ “พวกเราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความคืบหน้าโครงการ “พวกเราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ประชากรกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเมือง จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2. ประชากรกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการพวกเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละครึ่ง แล้วก็กลุ่มประชากรทั่วไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วก็การันตีการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน แล้วก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท

3. ประชากรกลุ่มผู้ที่อยากความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท

wewin1 - อัปเดตความคืบหน้าโครงการ "พวกเราชนะ" ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท แล้วก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาย่อมเยาปรับปรุงเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านแล้วก็ผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมด

มากยิ่งกว่า 1.3 ล้านกิจการ
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันช่วงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นด้วยมาตรการทุเลาผลพวงการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ระลอกม.ย. 2564 โดยใช้เงินกู้ยืม 225,500 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มวงเงินโครงการ พวกเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคนอีกอาทิตย์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.