18/08/2022
Breaking News

องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

fii - องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 มิ.ย.) แพทย์เพชรตาแมว ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความก้าวหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนาให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง แล้วก็ค่าสัญญาประกันภัยรายบุคคล ซึ่งหลังจากนี้ชมรมโรงพยาบาลเอกชนจะไปกำหนดราคากึ่งกลางค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลถัดไป
ขณะเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลจะได้ประกาศให้ประชาชนสั่งจองหรือการันตีการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งปริมาณการจองของแต่ละโรงพยาบาลให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯ จะได้ปฏิบัติงานจัดแบ่งให้สอดคล้องกับปริมาณที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 ปริมาณ 3.9 ล้านโดส แล้วก็งวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 ปริมาณ 1.1 ล้านโดส

ส่วนการปฏิบัติงานหาวัคซีนเพิ่มอีกนั้น องค์การฯ ได้ผสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว ถ้าเกิดได้รับการยืนยันปริมาณเสริมเติมจากบริษัท ทางองค์การฯ จะแจ้งให้รู้ถัดไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามแนวทางข้อกำหนดของบริษัทโมเดอร์ทุ่งนาต่างประเทศ
แต่ ช่วงวันที่ 28 มิ.ย. ก่อนหน้านี้ แพทย์เฉลิม หาญการค้าขาย นายกชมรมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า ชมรมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม แล้วก็บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัคซีนของ โมเดอร์ทุ่งนา มีการร่วมสัมมนาเพื่อกำหนดราคาให้บริการวัคซีนหนทางโมเดอร์ทุ่งนาของโรงพยาบาลเอกชน โดยที่ระบุอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ แล้วก็เป็นราคาสุทธิศูนย์รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ แล้วก็ค่ารับรองวัคซีนทั้งหมดแล้ว
• รพ.เอกชนเคาะราคา “โมเดอร์ทุ่งนา” อีกครั้ง เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 เดือนกรกฎาคมนี้