20/03/2023
Breaking News

สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน

กระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีด วัคซีนโควิด เข็ม 2 ของ ศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ

1999 - สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน

วันที่ 19 ส.ค.2564 นักข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ใจความว่า นพ.สุระ ดีเลิศศักดา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ฉีดยากลางบางซื่อปฏิบัติการฉีดยาวัววิด 19 ให้แก่ประชากรทั้งใน กรุงเทพมหานคร ละแวกใกล้เคียง และก็คนภายในต่างจังหวัดที่เคยมาฉีด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม2564 ถึงปัจจุบันรวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งใกล้จะถึงระบุรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนส.ค.-เดือนกันยายนนี้
นพ.สุระ กล่าวว่ากล่าว โดยเฉพาะสำหรับประชากรต่างจังหวัดที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงกำหนดรับเข็มสองไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดยากลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยสามารถยื่นใบนัดหมายฉีดยาเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดยากลางบางซื่อที่โรงหมอใกล้บ้าน ก่อนวันนัดหมายฉีดยาอย่างน้อย 2 อาทิตย์ และก็มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงหมอที่โล่งความมั่นหมายไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงหมอแจ้ง

199 - สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน
นพ.สุระ กล่าวอีกว่า ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม โดยมีหนังสืออธิบายวิถีทางไปยังแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยเก็บรวบรวมรายชื่อประชากรที่หวังรับวัคซีนเข็มสองที่โรงหมอใกล้บ้านและก็ปริมาณวัคซีนมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้นสังกัด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบุส่งมายัขี้เหนียวรมควบคุมโรค ในการจัดแบ่งวัคซีนเข็มสองลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันและก็ในเวลาที่แจ้งนัดหมายไว้กับประชากร โดยคราวหลังการฉีดยาให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มลำดับที่สองลงในระบบตามเดิม

“การจัดบริการฉีดยาเข็มสองของศูนย์ฉีดยากลางบางซื่อที่โรงหมอใกล้บ้านนั้น เกี่ยวข้องถึงโรงหมอส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยให้ประชากรมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลข้ามจังหวัดที่เป็นการเพิ่มการเสี่ยงต่อการรับเชื้อวัววิด 19 ในขณะนี้โรงหมอขึ้นตรงต่อกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมความพร้อม ประชากรสามารถยื่นใบนัดหมายได้ ขอให้ความแน่ใจว่าจะได้รับการฉีดยาเข็มสองใกล้บ้านแน่ๆไม่มีตกหล่น” นพ.สุระ กล่าว