10/08/2022
Breaking News

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงงาน “พวกเราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ สำหรับกรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งรวมทั้งพวกเราท่องเที่ยวร่วมกัน ที่รับรองตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 เดือนมกราคม 2564 (กรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถวิเคราะห์ผลของการคัดเลือกกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่อยากวิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “วิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สถานะ
• หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดคำว่า “วิเคราะห์สถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติรวมทั้งได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์หนแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 ปริมาณ 2,000 บาท รวมทั้งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์แต่ละวันพฤหัสจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงแล้ว รวมทั้งสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่วิเคราะห์สถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความมุ่งหมายขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความมุ่งหมายได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลของการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวถึงแล้วเช่นกัน
แต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบช่วงวันที่ 19 ม.ค. 2564 รวมทั้งกระทรวงการคลัง จะนับว่าผลของการตรึกตรองทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.