18/08/2022
Breaking News

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เผยความเห็นห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

shc - รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เผยความเห็นห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เผยความเห็นห้องประชุมหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า ห้องประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ด้วยเหตุว่าสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุกรรมวิธีการปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสสำหรับในการทำความเข้าใจและสิทธิของนักเรียน ดังนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อและทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ บางทีอาจไปเยี่ยมผู้เรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเรียนจะให้คะแนนเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในแบบอย่างธรรมดาเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ต.ค. 2564.