28/03/2023
Breaking News

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู ปี 65 “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก ศึกษาสู่อนาคต”

tutu1

นายกฯ มอบสาร คำขวัญวันอาจารย์ “พัฒนาอาจารย์ พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” ชมเชยเชิดชูเกียรติยศอาจารย์ เนื่องในโอกาสวันอาจารย์ 16 ม.ค. 65 ย้ำ ตระหนักถึงการพัฒนา “อาจารย์” หัวใจสำคัญการวิวัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของชาติ เป็นอันมากหัวใจให้อาจารย์แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกคน

วันที่ 16 ม.ค. 65 เวลา 09.20 น. นายธนกร วังบุญอาจจะชนะ ผู้ประกาศประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยออกมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบสารถึงอาจารย์ทุกคนทั่วทั้งประเทศ เนื่องในโอกาสวันอาจารย์ ครั้งที่ 66 วันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อคนึงถึงบุญคุณณบิดามารดา ตลอดจนชมเชยเชิดชูเกียรติยศอาจารย์แล้วก็พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ โดยนายกรัฐมนตรีขอน้อมมุทิตาจิตแล้วก็แสดงกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ผู้การุณย์แก่ศิษย์ตลอดมา และขอส่งความรำลึกถึงแล้วก็ความประสงค์ดีมายังอาจารย์แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกคนทั่วทั้งประเทศ

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า อาจารย์เป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมวิชาความรู้ เพื่อศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ความดีงาม แล้วก็มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงจุดสำคัญของการพัฒนาแล้วก็สร้างเสริมความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เมืองไทยเป็นประเทศที่พัฒนาขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาแล้วก็ของใหม่ตามแผนที่มีความสำคัญในการรบชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิวัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกฐานะประสิทธิภาพการศึกษาเล่าเรียนไทยให้ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการผลิตอาจารย์ยุคสมัยใหม่แล้วก็นักเรียนที่ใฝ่ทำความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอตลอดชีพ และพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อมีความพร้อมเพรียงสำหรับการดำรงชีวิตในโลกยุควิถีใหม่

นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันอาจารย์” ครั้งที่ 66 ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ ว่า “พัฒนาอาจารย์ พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาอาจารย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวิวัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของชาติให้มีความรู้และมีความเข้าใจ ความสามารถ มีความสามารถที่เหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์มีความรู้และมีความเข้าใจแล้วก็ความสามารถที่จำเป็นต้อง มีการทำความเข้าใจ คิดริเริ่ม ประดิษฐ์ พัฒนาของใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีขอเป็นอันมากหัวใจให้อาจารย์แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่เป็นจริงเป็นจัง ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สำหรับการปฏิบัติภารกิจอำนวยความรู้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ความดีงาม แล้วก็เป็นประชาชนที่ดีของสังคมแล้วก็ประเทศถัดไป

screenshot.1 2 - นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู ปี 65 “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก ศึกษาสู่อนาคต”

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้นิมนต์คุณพระศรีรัตนตรัย แล้วก็อำนาจทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดบำรุงรักษาประทานพรให้อาจารย์แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกคนประสบแด่ความสุข สวัสดี มีความรุ่งโรจน์ มีพลังกาย กำลังใจที่แข็งแกร่ง มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ แล้วก็สัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกสิ่งโดยทั่วกัน

สำหรับปีนี้ ที่ทำการเลขาธิการคุรุสภาได้ระบุจัดงานวันอาจารย์ ครั้งที่ 66 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ด้วยรูปแบบผสมผสาน (onsite แล้วก็ online) ในประเด็นงานวันอาจารย์ “พลังอาจารย์ยุคสมัยใหม่ สร้างประสิทธิภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อคนึงถึงบุญคุณณบิดามารดา เกื้อหนุนสามัคคีธรรมระหว่างอาจารย์ แล้วก็ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์กับพสกนิกร แล้วก็เกื้อหนุนชมเชยเชิดชูเกียรติยศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณผลดีต่อแวดวงศึกษาเล่าเรียนให้เป็นที่ปรากฏชัดแก่หมู่ชน แล้วก็เป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือปฏิบัติตาม ในการนี้ได้นำคำขวัญแล้วก็สารนายกรัฐมนตรี เพื่อพิมพ์ในหนังสือของที่ระลึกวันอาจารย์ พุทธศักราช2565 ในรูปแบบ E-book ด้วย.