16/08/2022
Breaking News

ด่วน! “น้องชาย” เปิดเผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์

sompong - ด่วน! "น้องชาย" เปิดเผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ "พระมหาสมปอง" ไม่ใช่ธุระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เผย ความเห็นชอบ มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าข่ายให้ความเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ดำเนินงานสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร พูดถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ ให้ความเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆอีกทั้งมีการทำโปรโมทโฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรชมรมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งถือว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายน้องชาย กล่าวว่า ปัจจุบัน ห้องประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 มีมติมีความเห็นว่า การกระทำดังที่กล่าวมาแล้วของพระมหาสมปองเข้าข่ายการแสดงความเห็นด้านการเมือง และเป็นการให้ความเห็นที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวดำเนินงานต่อไป
นายน้องชาย กล่าวว่า ตนสั่งย้ำให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รีบดำเนินงานตามความเห็นชอบมหาเถรชมรม (มส.) โดยเร็ว โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมทั้งเจ้าคณะปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยว พร้อมตรวจทานความประพฤติของพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อไม่ให้กำเนิดความเสื่อมเสียวงการพระสงฆ์และพระพุทธศาสนา.