20/03/2023
Breaking News

ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ตอนวันที่ 6 พฤษภาคม โรงหมอวิภาวดี ได้ทำหนังสืออธิบายถึงการสั่งซื้อวัคซีนวัววิด-19 ว่า เรียน ท่านศิลปินความพอใจสำหรับการรับวัคซีน Moderna กับโรงหมอวิภาวดี ดังที่โรงหมอวิภาวดี ได้ให้ความสำคัญกับการนำเข้าวัคซีนลู่ทาง โดยหวังให้ราษฎรสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ แล้วก็ท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนลู่ทาง (Moderna) กับโรงหมอวิภาวดี นั้น

โดยที่การปฏิบัติงานจัดซื้อวัคซีนในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทำให้โรงหมอวิภาวดีให้คำตอบที่ชัดแจ้งแก่ทุกท่านไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในขณะใด ซึ่งโรงหมอนับว่าบางทีอาจเกิดการเสี่ยงแก่ท่าน แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงประเด็นนี้ต่อผู้รับบริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด โรงหมอวิภาวดีก็เลยพินิจพิเคราะห์ตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โรงหมอวิภาวดีก็เลยปรารถนาขอโทษทุกท่านมาในโอกาสนี้ แล้วก็ขอให้ท่านขอความกรุณาเข้าใจถึงความจริงใจแล้วก็บริสุทธิ์ใจของโรงหมอที่มีต่อทุกท่าน ดังนี้ ถ้าหากโรงหมอวิภาวดีได้รับความชัดเจนสำหรับการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนลู่ทาง โรงหมอจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อไต่ถามความปรารถนาต่อไป ขอขอบคุณ โรงหมอวิภาวดี

ดังนี้ภายหลังที่ได้มีการโพสต์เนื้อความดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นไม่น้อยเลยทีเดียว โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คงจะเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจาก รพ.โดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบีบแล้วก็กดดัน ขวางการนำเข้าวัคซีน กระทั่งไม่สามารถจัดซื้อได้ …